İnfak Ne Demek? İnfak kavramının Zekat ve Sadakadan Farkı

İnfak, en genel ifadeyle Allah’ın rızasını kazanmak için kişinin harcama yapmasıdır. İnfak ne demek diye soracak olursanız İslam dininde önemli bir kavramdır ve Arapça bir kelime olan “infak” kelimesi “vermek” veya “harcamak” anlamına gelir. İslam’da, insanlar Allah’ın kendilerine verdiği maddi ve manevi nimetleri paylaşmakla yükümlüdürler. Bu, zekat, sadaka ve hayırseverlik yoluyla gerçekleştirilebilir.

İnfakın önemi, birçok farklı açıdan ele alınabilir. İslam dini, insanların maddi varlıklarının Allah’a ait olduğunu ve insanların bu varlıkları sadece geçici bir süre için kullandıklarını öğretir. Bu nedenle, insanların maddi varlıklarını infak etmeleri, Allah’ın rızasını kazanmak ve ahiret hayatında ödüllendirilmek için bir fırsattır.

Ayrıca, infakın toplumsal faydaları da önemlidir. Zekat ve sadaka gibi infak türleri, fakir ve muhtaç insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu, toplumun daha adil ve eşitlikçi olmasına katkıda bulunabilir ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olabilir.

İnfak aynı zamanda bireylerin karakter gelişimine de katkıda bulunabilir. İnsanlar, infak yoluyla cömertlik, fedakarlık ve bağışlama gibi erdemleri geliştirebilirler. Bu, insanların daha iyi bir kişilik geliştirmelerine ve topluma daha fazla katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir.

İnfak Ne Demek, kavramının Zekat ve Sadakadan farkı nedir?

Bir farkı olmamakla birlikte Zekat ve Sadakayı da kapsayan genel bir terimdir. Zekat, İslam dinindeki beş temel ibadetten biridir ve zengin insanların belirli bir yüzdesini fakir ve muhtaç insanlara vermesini gerektirir. Sadaka ise, insanların kendi iradeleriyle yaptıkları bağışlar anlamına gelir ve hayırseverlik, iyilik yapma ve cömertlik duygularını yansıtır.

İnfak sadece maddi mi olur?

Sadece para ile yapılan bir ibadet değildir, insanın bazen manen yaptığı bir şey de infak olarak kabul edilir. Örneğin; bir komşunuzun taşındığını görseniz, taşınmasına yardım etmek için bir eşyanın ucundan da sizin tutmanız bedeninizden infak’tır. Bir arkadaşınıza vakit ayırıp onun derdini dinlemek zamanınızdan infak’tır. Birine tebessüm etmeniz, yoldaki taşı kaldırmanız vs. sadaka olarak bilinse de genel anlamda infak’tır.

Yapacağımız infakın miktarı ne kadar olmalıdır?

Tahmin edileceği üzere infak’ta bir sınırlama yoktur. Peygamber Efendimiz (sav) “Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyunuz” buyurmuştur. Burada kast edilen elinizde sadece bir hurma bile olsa onu infak etmeye çalışın demektir. Ayrıca sadece Allah’ın rızası gözetilerek verilen 1 liralık infakın, “desinler” diye verilen binlerce liradan daha makbul olduğunu da bilmekteyiz.

İnfak ile ilgili ayet ve hadis

“… Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara Suresi, 219. Ayet)

“Ey Adem oğlu, infak et ki (malını hayır yolunda sarf et) sana da infak olunsun (Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hem de ahirette versin).” (Buhari, Müslim)

“Sizden kim bir şeyi infak ederse, o kişinin Allah’a infak ettiği gibi o da sevap kazanır.” (Buhari)

“Sadaka vermek, bir hastalığı tedavi etmek gibidir.” (Tirmizi)

“İyilik yapmak için harcadığın her kuruş, sana yüz bin kuruş kazandırır.” (Tirmizi)

“Sadaka veren kişi, her sabah güneşin doğuşuna kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Tirmizi)

“Sadaka vermek, belayı engeller ve kötü kaderi değiştirir.” (Tirmizi)

“Bir insan başkasının ihtiyacını gidermek için harcadığı her kuruş, Allah’ın yolunda infak etmiş sayılır.” (Buhari)

“Cömertlik, Allah’a yaklaştırır ve cimrilik Allah’tan uzaklaştırır.” (Tirmizi)

“Birinin aç karnını doyurmak, Allah’a en yakın olduğunuz bir ameldir.” (Buhari)

“Allah, veren elleri alan ellerden daha üstün tutar.” (Tirmizi)

“Kim bir müslümana dünya işlerinde yardımcı olursa, Allah da ona ahirette yardımcı olur.” (Müslim)

Bu hadisler, İslam dininde infakın önemini vurgulamakta ve insanların cömertlik, bağışlama ve yardımlaşma gibi erdemleri geliştirmelerine teşvik etmektedir.

Sonuç olarak Müslümanım diyen birisi sadece namaz kılarak, oruç tutarak görevlerini yerine getirmiş olmaz, muhakkak İnfak da etmelidir. İmkanı olduğu halde infak etmeyen bir Müslüman düşünülemez. Son kez hatırlatmak gerekirse infak etmek sadece mal ile olan bir şey değildir, fakir bile olsak –ki yarın ne olacağımız belli değil- ayıracağımız zaman, göstereceğimiz tebessümle infak yapabiliriz.

İnfak İslam dini için önemli bir kavramdır ve birçok farklı faydası vardır. İnsanların maddi varlıklarını infak etmeleri, Allah’ın rızasını kazanmak, toplumun daha adil ve eşitlikçi olmasına katkıda bulunmak ve bireylerin karakter gelişimine katkıda bulunmak için bir fırsattır.

Yorum yapın