Friendship Ünitesi – Making Offers and Suggesstions Konu Anlatımı

Friendship ünitesi İngilizce 8.Sınıfın ilk konusudur. Friendship konu anlatımıyla sizlere yardımcı olacağım. Friendship ünitesi ile ilgili karşımıza çıkabilecek bazı önemli kelimeler şu şekildedir.

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelime Listesi – Friendship Kelimeleri

2020-2021 8.sınıf İngilizce ders kitabının 1. ünitesi olan Friendship ünitesi içerisinde yer alan kelimeler ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Some İmportant Words

Friendship: Arkadaşlık                                       Event / Activity: Etkinlik/Aktivite

Friend: Buddy: Mate: Arkadaş                       Place: Yer

Accept: Kabul etmek                                            Want /Would like: İstemek

Refuse: Reddetmek                                               Exhibition: Sergi

Apologize: Özür dilemek                                      Location: Konum

Attend: Join: Katılmak                                           Forever: Sonsuza kadar

Keep secret: Sır tutmak                                      Type/ Kind: Tür, çeşit

Argue: Tartışmak                                                  Full/ Stuffed: Tok

Excuse: Mazeret                                                    Fun(ny): Eğlence(li)

Support: Back up: Desteklemek                     Generous: Cömert

Busy: Meşgul                                                          Get on well with sb.: Birisi ile iyi geçinmek

Close Friend: Yakın arkadaş                             Great/ Awesome: Harika, müthiş

Invite: Davet etmek                                              Honest: Dürüst

Invitation: Davet                                                  Hope / Expect: Ummak

Inviter: Davet eden                                               Reason: Sebep, neden

Invitee: Davetli                                                      Relationship: İlişki

Count on: Trust: Depend on:                             Rely on: Güvenmek

Date: Tarih                                                             Receive: Almak             Receiver: Alıcı

Meet: Buluşmak, Tanışmak                                Together: Birlikte

Miss the chance/opportunity: Fırsatı kaçırmak Ticket: Bilet

Deadline: Son başvuru tarihi                            Relaxed/ Laid-back: Rahat, umursamaz

Need: İhtiyaç duymak                                          Tell lie: Yalan söylemek

Offer: Teklif etmek                                                Tell the truth: Doğru söylemek

Different: Farklı                                                    Share: Paylaşmak

Same: Aynı                                                             Reliable: Güvenilir

Pick (sb) up: Birini bir yerden almak             Sneaky: Sinsi

Şimdi de True Friend (İyi Arkadaş) ve Bad Friend (Kötü Arkadaş) ile ilgili özellikleri inceleyelim:

TRUE FRIEND BAD FRIEND
Like brothers or sisters (kardeş gibidirler) Have nothing in common (ortak yönleri yoktur)
Never tell lies (asla yalan söylemezler) Tell lies (yalan söylerler)
Keep secrets (sır tutarlar) Tell his/her friends’ secrets (arkadaşlarının sırlarını söyler)
Get on well with each other (iyi anlaşırlar) Hurt each other (birbirini incitir)
Count on/Depend on/Rely on/Trust each other

(birbirine güvenirler)

Not reliable (güvenilir değildir)
Love each other (birbirini severler) Don’t love each other (birbirini sevmezler)
Share/Have similar interests (benzer ilgi alanlarına sahiptirler) Have different interests (Farklı ilgi alanlarına sahiptirler)
Back up/ Support each other (birbirini destekler) Don’t support/back up each other (Birbirini desteklemezler)
Spend time together (beraber vakit

geçirirler)

Don’t spend much time together (Beraber

fazla vakit geçirmezler)

Making Offers and Suggestions

Karşımızdaki kişiye teklifte, öneride bulunurken veya bir yere davet ederken kullanabileceğimiz birçok yapı vardır.Bunlardan bazılarını örneklerle birlikte sizler için kısaca sıralayalım:

Would you like to …? (… ister misin?) Example: Would you like to go to the cinema?

Do you want to …? (… ister misin?) Example: Do you want to go to the cinema?

Shall we …? (…lım mı?)

Example: Shall we go to the cinema?

Do you fancy …? (… ister misin?)

Example: Do you fancy going to the cinema?

Why don’t we…? (Neden … yapmıyoruz?) Example: Why don’t we go to the cinema?

What about/ How about …? (… ne dersin?)

Example: What about / How about going to the cinema?

Let’s … (Hadi …yapalım)

Example: Let’s go to the cinema.

Ve son olarak da bir teklifi, öneriyi veya daveti kabul ederken, reddederken kullanabileceğimiz kalıpları ve özür dilerken,mazaret bidirirken kullanılabilecek bazı ifadeleri inceleyelim:

Accepting Refusing Apologizing Excuse/

Reason

That is a great idea. I am sorry but I can’t. Sorry… I must …
That is a good idea. No, thanks. I am sorry … I have to …
That would be

great/nice/good.

Maybe later. I am afraid … I am going to …
Yes,I would love to

.

I am busy. I am terribly sorry… I am busy …
That sounds great/good/fun/nice. I’d love to but I can’t. I am so sorry … I have a plan with

Sure Maybe next time. I have a lot of work

to do.

Of course No way. I am tired.
Yes,I will I can’t make it I don’t feel well.
Why not? I am afraid,I can’t. I am full/stuffed.

Yorum yapın