Fıkıh nedir? Fakih nedir/kime denir? Fıkhi yorumlar? Fıkhi yorumlar nasıl ortaya çıktı?

Fıkıh, İslam ibadet ve hukuk ilmi demektir. Daha detaylı bir kavram olarak ise Fıkıh, İslam’ın ibadet, ticaret, miras vb. hükümleriyle ilgili delilleri ortaya koyan ilim dalıdır. Fakih de fıkıh kavramıyla alakalıdır. Fakih –kısaca-: TDV’nin ansiklopedisinde “bir konuyu derinden kavrayan, ince anlayış sahibi kimse” olarak tanımlanır. Genelde söz konusu fıkıh ise Fakih kavramı kullanılır. Yani fıkıhla alakalı hüküm veren, ilim sahibi kişilere Fakih de denilebilir.

Fıkhi yorumlara da değinmek gerekir. Fıkhi yorumlar nasıl ortaya çıktı? Bu soruya en basit ve anlaşılır şekilde şöyle cevap verilebilir: İslam’ın ilk zamanlarında Hz. Peygamber hayatta olduğu için her konu, her problem cevabını buluyordu. Dolayısıyla hiçbir sorun çözümsüz kalmıyordu. Peygamberimizin vefatıyla ve İslam’ın farklı ülkelere, kültürlere ve insanlara ulaşmasıyla farklılıklar oluşmaya başladı. Bu farklılıklar beraberinde birtakım soruları ve problemleri gündeme getirdi. Haliyle bunlara cevap arandı ve Kuran-Sünnet merkezli çözümler getirilmeye çalışıldı. Problem aynı ama cevaplar farklı olunca görüş ayrılıkları başladı. Bu durumda normaldi zira uygulanan yöntem ve teknik farklıydı. Sonunda bazı âlimlerin ortaya koyduğu çözümler daha çok benimsendi ve Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik gibi yaygın olan fıkhi yorumlar ortaya çıkmış oldu.

Yorum yapın