Şükür Nedir ya da Ne Demektir? Teşekkür ve Şükür Farkı Nedir?

Şükür kelimesi –kısaca- sözlükte “yapılan iyiliği bilmek” olarak tanımlanır. Terim olarak şükür ise TDV’nin İslam Ansiklopedisi’nde “Allah’tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade etme, nimete söz ve fiille mukabelede bulunma, Allah’a itaat edip günah işlemekten uzak durmak suretiyle nimetin gereğini yapma” şeklinde tanımlanmıştır. Şükür ayrıca Şükr diye de bilinir.

Teşekkür ve Şükür farkına gelirsek genelde Allah’ın bize verdikleri için kullandığımız kelime şükürdür. İnsanlara karşı duyduğumuz minnetten ötürü ise teşekkür kelimesini kullanırız. Bu noktada akıllara şu soru gelebilir: Allah’a teşekkür edemez miyiz? Tahmin edeceğiniz üzere Allah’a karşı hem şükür hem teşekkür edebiliriz. Yeter ki onun verdiği nimetlere karşı şükrümüzü, borcumuzu, minnettarlığımızı ifade edecek bir kelime kullanalım. Hali hazırda niyette önemli olduğu için kullandığımız kelimeler uçuk kaçık ifade olmadığı sürece isteğimizi dile getiren herhangi bir ifade kullanılabilir.

Şükür nasıl yapılır? Aslında bu soru şu şekilde de sorulabilirdi: Nasıl şükredilir? Şükür deyince ilk akla gelen kelime Elhamdülillah’tır. Sadece bu kelimeyi telaffuz ederek şükredebiliriz ama yeterli kalmayabilir. Şöyle ki: Allah’ın verdiği nimetlere şükretmenin yanında fiili olarak şükretmek yani şükrettiğimizi göstermek için Allah’ın verdiği nimetleri onun razı olacağı şekilde de kullanmak gerekir. Böyle yaparsak hem teorik hem uygulama olarak şükrümüzü ifa etmiş oluruz.

Yorum yapın