Kibir nedir? – Kibir ne demektir? – Kibirlenme?

Kibir ne demektir, insanların kendilerini diğerlerinden üstün görmeleri ve başkalarını aşağılamalarıdır. Bu davranış, birçok kişi tarafından hoş karşılanmaz ve genellikle insanlar arasında negatif bir algı yaratır. Kibirli insanlar, diğer insanları görmezden gelir, onları küçümser ve kendi egolarını tatmin etmek için ellerinden geleni yaparlar.

Kibir Ne Demektir

Kibir kelimesi TDV ansiklopedisinde: “kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması ”demektir. Kibir kelimesi Kuran’da terim anlamıyla Mümin suresi 56. Ayette geçmektedir. Kibirlenme ise “kibir” kelimesini içerisinde barındırmasından anlaşılsa da şöyle bir tanım yapılabilir: “insanın ilim, ibadet, soy, güzellik, makam vb. nedenlerle başkalarına karşı üstünlük taslaması, kendini büyük görüp çevresindekileri aşağı seviyede görmesi”.

Kibir, insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen bir faktördür. İnsanlar kibirli biri ile iletişim kurmaktan kaçınabilirler ve böylece birçok fırsatı kaçırabilirler. Kibirli insanlar, genellikle başkalarıyla işbirliği yapmaktan kaçınır ve bu da iş hayatlarında sorunlara neden olabilir.

Kibir, aynı zamanda insanların kişisel gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Kibirli insanlar, hatalarını kabul etmekte zorlanabilirler ve bu da öğrenme ve büyüme süreçlerini engelleyebilir. Ayrıca, kibirli insanlar, başarısızlık durumunda suçu başkalarına atarlar ve sorumluluk almaktan kaçınırlar.

Kibirli davranışlar, aynı zamanda toplumda da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kibirli insanlar, diğer insanlara kötü örnek olabilir ve gençler arasında da bu davranışların yaygınlaşmasına neden olabilirler. Bu da toplumda hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve haksızlıkların artmasına sebep olabilir.

Kibirli davranışların olumsuz sonuçlarını göz önünde bulundurarak, insanlar kibirli davranışlardan kaçınmalıdır. Kendilerini diğer insanlardan üstün görmek yerine, herkesin birbirine eşit olduğunu kabul etmeliler. Başkalarına saygı göstermeli, onları dinlemeli ve onların fikirlerine açık olmalılar. Bu şekilde, insanlar arasındaki ilişkileri geliştirebilirler ve toplumda daha hoşgörülü bir ortam yaratabilirler.

Kibirle İlgili Ayetler

Kibir kelimesi ve benzer kavramlar ile ilgili Hadislerden örnek verecek olursak, Peygamberimizin kibir hakkında “kibir insanı zalimler arasına sokar” dediği, bu uyarının biz Müslümanlara kibir konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatır.

Kibirle ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İşte bazıları:

  1. “Kendini beğenmek, insanın Allah’tan uzaklaşmasına sebep olan bir huydur.” (Tirmizi)
  2. “Allah, kibirlenenlerin yüzüne bakmaz.” (Müslim)
  3. “Kim kalbinde zerre miktarı kibir bulunan birisiyle cennete giremez.” (Müslim)
  4. “Kibir, insanın imanını yok eder.” (Müslim)
  5. “Kişi, kendisini Allah’ın yarattığı şekilde görürse, Allah da onu sevindirir.” (Müslim)
  6. “Hiç kimse, diğer bir kişiden daha üstün değildir.” (Müslim)
  7. “Bir kimse, kendisini başkalarından üstün görürse, Allah da onu başkalarından aşağı görür.” (Müslim)

Bu hadislerde kibirin ne kadar tehlikeli bir davranış olduğu vurgulanmaktadır. İnsanların kendilerini yaratandan daha üstün görmeleri, Allah’ın hoşnutluğunu kaybetmelerine neden olabilir ve insanların cennete girmelerini engelleyebilir. Ayrıca, kibirli davranışlar insanların birbirleriyle olan ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyebilir ve toplumsal huzuru bozabilir.

Kibirlenen insanı tanımak için kibrin tezatı denilebilecek tevazu kelimesine de dikkat çekmek gerekir. Neydi tevazu: kişinin başkasını aşağı görecek duygu ve davranıştan kendini uzak tutmasıdır. Kibirlenen insanı tevazu göstermemesinden tanıyabiliriz. Kibirli insan lakırdıları: “En iyi ben bilirim” , “benim seviyemde değil” , “o kim ki benle laf yarıştıracak” gibi bir sürü örnek verebiliriz.

Son olarak yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’den kibir konusu ile alakalı İsra suresi 37. Ayeti belirtmek istiyorum: “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” Konunun bu ayeti kerime ile taçlandığını ve anlaşıldığını düşünüyorum. Rabbimiz bizi, kibirden, kibirlenmekten ve kibirli insandan muhafaza eylesin. Umarım istifade ettiğiniz bir yazı olmuştur.

Sonuç olarak, kibirli davranışlar insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen bir faktördür. İnsanlar kibirli davranışlardan kaçınmalı ve birbirlerine saygı göstermelidirler. Böylece, toplumda daha hoşgörülü bir ortam yaratılabilir ve insanların kişisel gelişimleri de olumlu yönde etkilenebilir.

Yorum yapın