Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Nedir?

İngilizce fiiller, geçmiş zaman (Simple Past Tense) kullanımına göre düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller, son harfine göre -d,-ed ya da –ied gibi ekler alabilir. (example: played-studied) Düzensiz fiiller ise, düzenli fiillerde olduğu gibi ek almazlar.

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Nedir?

Düzensiz fiillerin bazıları yalın hali ile birebir aynı kalırken bazıları tamamen değişebilir. En yaygın olarak kullanılan bazı düzensiz fiilleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

FİİL (VERB) İKİNCİ HALİ (V2) ANLAMI (MEANING)
Be Was/Were Olmak
Become Became Olmak
Begin Began Başlamak
Blow Blew Esmek
Break Broke Kırmak
Bring Brought Getirmek
Build Built İnşa etmek
Buy Bought Satın almak
Catch Caught Yakalamak
Choose Chose Seçmek
Come Came Gelmek
Cut Cut Kesmek
Do Did Yapmak
Draw Drew Çizmek
Dream Dreamed/Dreamt Hayal kurmak
Drink Drank İçmek
Drive Drove Araba sürmek
Eat Ate Yemek yemek
Fall Fell Düşmek
Feed Fed Beslemek
Feel Felt Hissetmek
Fight Fought Kavga etmek
Find Found Bulmak
Fly Flew Uçmak
Forget Forgot Unutmak
Get Got Almak
Give Gave Vermek
Go Went Gitmek
Grow Grew Büyümek
Hang Hung Asmak
Have Had Sahip olmak
Hear Heard Duymak
Hit Hit Vurmak
Hold Held Tutmak
Hurt Hurt Zarar vermek
Keep Kept Tutmak
Know Knew Bilmek
Leave Left Ayrılmak(bir yerden)
Lend Lent Ödünç vermek
Lose Lost Kaybetmek
Make Made Yapmak
Mean Meant Anlamına gelmek,kastetmek
Meet Met Buluşmak,tanışmak
Pay Paid Ödemek
Put Put Koymak
Read Read Okumak
Ride Rode Binmek
Ring Rang Çalmak (telefon,zil)
Run Ran Koşmak
Say Said Söylemek
See Saw Görmek
Sell Sold Satmak
Send Sent Göndermek
Sing Sang Şarkı söylemek
Sit Sat Oturmak
Sleep Slept Uyumak
Speak Spoke Konuşmak
Spend Spent Harcamak
Stand Stood Ayakta durmak
Steal Stole Çalmak,hırsızlık yapmak
Swim Swam Yüzmek
Take Took Almak
Teach Taught Öğretmek
Tell Told Söylemek
Think Thought Düşünmek
Throw Threw Atmak,fırlatmak
Understand Understood Anlamak
Wake Woke Uyanmak
Wear Wore Giymek
Win Won Kazanmak
Write Wrote Yazmak

Yorum yapın