İngilizce Soru Kalıpları

Yeni nesil sorularla birlikte soru kökleri de artık İngilizce sorulmaya başlanmıştır. Bu sebepten, bizler de bazı önemli İngilizce soru kalıplarını sizler için derledik. Bu soru kalıplarının, sizler için çok faydalı ve önemli olduğunu sakın unutmayın.

İngilizce soru kalıplarını bilmemiz neden önemlidir?

Soru köklerini anlamamız, soruyu cevaplarken bize kolaylık sağlayacaktır. Bazı önemli İngilizce soru kalıplarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Which of the following is CORRECT? : Aşağıdakilerden hangisi DOĞRU’dur?
 • Which of the following is WRONG? : Aşağıdakilerden hangisi YANLIŞ’tır?
 • Which of the following has an answer in the text? : Aşağıdakilerden hangisinin cevabı parça içinde vardır?
 • Which of the following DOES NOT have an answer in the text? : Aşağıdakilerden hangisinin cevabı parça içinde yoktur?
 • Which of the following completes the dialogue? : Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar?
 • Complete the sentence/the dialogue: Cümleyi/diyaloğu tamamlayınız.
 • According to the text,which one is WRONG? : Parçaya göre hangisi YANLIŞtır?
 • According to the text,which one is CORRECT? : Parçaya göre hangisi DOĞRUdur?
 • Choose the correct answer/option : Doğru cevabı/seçeneği seçiniz.
 • Fill in the blank : Boşluğu doldurunuz.
 • What is the passage about? : Parça ne hakkındadır?
 • What is the main idea of the text? : Parçanın ana fikri nedir?
 • What can we say about ….? : ……hakkında ne söyleyebiliriz?
 • What can be the best title of the text? : Parçaya en uygun başlık nedir?
 • Which of the following DOES NOT match with ……? : Aşağıdakilerden hangisi ………..ile eşleşmez?
 • Answer the questions ……according to the text : ……. Soruları metne göre cevaplayınız.
 • Read the text and answer the question : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
 • Choose the best answer : En iyi cevabı seçiniz.

Yorum yapın