Saf Maddeler Konu Anlatımı 7.Sınıf

Saf Maddeler Konu Anlatımı 7.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Saf Maddeler Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Saf Maddeler Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Saf Maddeler ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Elementler ve Sembolleri

Element

Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Doğada, farklı cins atomlardan oluştukları için özellikleri birbirinden farklı olan onlarca element vardır.

Elementlerin Yapısı

Elementleri oluşturan atomların dizilişi her elementte aynı değildir. Örneğin demir, bakır, altın ve gümüş gibi elementler atomik yapılı iken; hidrojen, oksijen ve iyot gibi elementler moleküler yapılıdır.

Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi

Elementleri ifade etmek için semboller kullanılır. Sembol olarak genellikle elementlerin Latince adlarındaki ilk harf kullanılır. Bir elementin ilk harfinin, başka bir elementin ilk harfi ile aynı olduğu durumlarda ise o elementin Latince adında yer alan bir harf daha sembole eklenir. İlk harf büyük yazılırken ikinci harf küçük yazılır.

Element İsmi

Elementin Latince Adı

Element Sembolü

Hidrojen

Hydrogenium

H

Oksijen

Oxygenium

O

Altın

Aurum

Au

Gümüş

Argentum

Ag

Karbon

Carboneum

C

Kalsiyum

Calcium

Ca

Kurşun

Plumbum

Pb

Elementlerin sembollerle gösterilmesi, ortak bir bilimsel dil oluşturarak iletişimi kolaylaştırması açısından önemlidir. Element sembollerinin yer aldığı periyodik tablo, kolaylıkla anlaşılır.

Elementlerin Özellikleri

Dünya’nın yapısında yaygın olarak bulunan elementler; oksijen, demir, hidrojen, silisyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve alüminyumdur.
Dünya’da yaşam için gerekli olan temel elementler; oksijen, karbon, hidrojen, kalsiyum, fosfor ve azottur.

Elementin Adı ve Sembolü

Elementin Özelliği

Oksijen

O

Suyun yapısında bulunur ve birçok canlının yaşayabilmesi için gereklidir. Atmosferin % 21 ’ini oluşturur.

Karbon

C

Kömür, petrol ve doğal gaz bileşiklerinin yapısında bulunur. Tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip bir elementtir.

Azot

N

Dünya atmosferinin yaklaşık olarak % 78’ini oluşturur. Proteinlerin yapısında bulunur.

Fosfor

P

Canlıların yapı taşlarında bulunan ve canlılar için gerekli olan bir elementtir.

Demir

Fe

Yaygın olarak endüstri ve otomotiv sanayinde kullanılır. İnsan vücudu için de çok önemlidir.

Hidrojen

H

Renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gazdır. Suyun yapısında bulunur.

Silisyum

Si

Kum, seramik, cam ve çimentonun yapısında bulunur.

Magnezyum

Mg

Gümüşe yakın beyaz renktedir. Oldukça hafif bir elementtir. Bundan dolayı da elektronik aletlerin yapımında kullanılır.

Kalsiyum

Ca

Kemikler ve dişler başta olmak üzere insan vücudu için gerekli bir elementtir. Çimento ve kireç yapımında da kullanılır.

Sodyum

Na

Doğal bileşiklerin yapısında bulunur ve bilinen en yaygın doğal bileşiği tuzdur.

Potasyum

K

İnsan vücudu için oldukça önemli bir elementtir ve birçok besinde bulunur.

Alüminyum

Al

Hafif ve yumuşak bir metaldir. Kolaylıkla şekil almasından dolayı inşaat sanayisinde, mutfak eşyalarının yapımında, havacılık ve uzay sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılır.

Element Sembolleri ve Bileşik Formülleri

Elementler sembollerle gösterilirken moleküler yapılı elementlerin bir molekülünde kaç atom bulunduğu, element sembolünün sağ alt bölümüne atom sayısı yazılarak gösterilir. Örneğin molekülünde iki atom bulunan oksijen elementi, element sembolünün sağ alt bölümüne “2” yazılarak O2 şeklinde ifade edilir.

Element İsmi

Element Sembolü

Element Formülü

Hidrojen

H

H2

Oksijen

O

O2

Elementler sembollerle ifade edilirken, farklı elementlerden oluşan bileşikler kimyasal formüllerle ifade edilir.

Örneğin, su bileşiği H2O formülü ile gösterilir. Su bileşiğinin kimyasal formülünde suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin sağ alt bölümüne yazılan sayılar, bileşiğin en küçük biriminde o element atomundan kaç tane olduğunu gösterir.

Bileşik İsmi

Bileşiğin en küçük biriminde bulunan atom türü ve sayısı

Bileşik Formülü

Su

H: 2

O: 1

H2O
Karbon monoksit

C: 1

O: 1

CO

Bileşikler ve Formülleri

En az iki farklı atomun kimyasal bağ oluşturarak bir araya gelip oluşturduğu yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşikler kendilerini oluşturan atomların kimyasal özelliklerini taşımaz.

Örneğin sodyum klorür bileşiğini oluşturan sodyum, oldukça aktif bir metal ve klor zehirli bir gaz iken, sodyum klorür, sofralarımızda en çok kullanılan ürünlerden biridir.

Elektron alışverişi yani iyonik bağ ile oluşan bileşikler örgü yapılı bileşikleri oluştururken, elektron ortaklaşması yani kovalent bağ ile oluşan bileşikler molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Bileşikler atomların belli oranlarda birleşmesi ile oluşur. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.

Örneğin amonyak bileşiğinde her bir azot (N) atomuna karşılık 3 hidrojen (H) atomu yer almaktadır, bu nedenle formülü NH3 olarak gösterilir.

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bileşikler, bu bileşiklerin formülleri ve kullanım alanlarından verilen örnekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Bileşiğin adı

Bileşiğin formülü

Kullanım alanı örneği

Amonyak

NH3

Temizlik malzemelerinde

Şeker

C6H12O6

Yiyeceklerimizi

tatlandırmada

Su

H2O

Yaşam kaynağımız olarak

Kükürt dioksit

SO2

Meyvelerin sarartılmasında

Karbon dioksit

CO2

Gazlı içecekler içerisinde

Kalsiyum oksit

CaO

Mermer içerisinde

 

Yorum yapın