Biyoçeşitlilik Konu Anlatımı 5.Sınıf

Biyoçeşitlilik Konu Anlatımı 5.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Biyoçeşitlilik Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Biyoçeşitlilik Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Biyoçeşitlilik ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Biyoçeşitlilik

Bir bölgede var olan canlı türlerinin çeşitliliği ve toplam sayısı, o bölgedeki biyolojik çeşitliliği, yani kısaca biyoçeşitliliği ifade eder. Dünyamızdaki çeşitli ekosistemlerin devamlılığını sağlayan temel dayanaklardan biri de biyolojik çeşitliliktir. Biz insanlar başta olmak üzere tüm canlıların gıda ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşıladığı en temel canlı kaynak, biyolojik çeşitlilik yani dünyamızın zenginliğidir.

Biyoçeşitliliğin Faydaları

Biyolojik çeşitliliğin doğrudan ya da dolaylı olarak birçok yararı vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
» Bitkiler fotosentez yaparak doğada oksijen ile karbon arasındaki dengeyi kurar.
» Bazı bitki türleri sayesinde insanoğlunun besin, ilaç, kereste ve iplik gibi ihtiyaçları karşılanır.
» Doğada bulunan mantarlar gibi bazı ayrıştırıcılar sayesinde canlı atıkları ve canlıların ölü bedenleri ayrıştırılarak doğadaki madde döngüsü devam eder.
» Hayvansal gıdalar günlük beslenmemizde en önemli protein kaynaklarını oluşturur.
» Başta hayvanlar olmak üzere birçok canlı türü, çeşitli tıbbi ve biyolojik araştırmada kullanılır. Böylece bu canlılar ile önemli hastalıklara çareler aranır.

Ülkemizde Biyoçeşitliliği Sağlayan Faktörler

Ülkemiz sahip olduğu binlerce hayvan ve bitki türü ile dünyadaki biyolojik çeşitlilik açısından zengin ülkelerden biridir. Örneğin ülkemizde yaklaşık olarak 12 000 bitki türü vardır ve bunlardan 3000 kadarı ülkemize özgüdür. Benzer bir durum hayvanlar için de geçerlidir.

Örnekler: Sivas kangal köpeği, ters lale, Ankara çiğdemi, Kars çoban köpeği, Van ve Ankara kedileri doğal yaşam alanları ülkemiz olan canlılardır.

Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin çeşitli nedenleri vardır. Ülkemizin Asya ile Avrupa kıtaları arasında ve etrafının denizlerle çevrili olmasından dolayı yani ülkemizin coğrafi konumu sayesinde birçok canlı ülkemizde yaşamaktadır. Çeşitli yüksekliklerdeki dağları, ovaları, yaylaları, gölleri, akarsuları yani çeşitli yeryüzü şekilleri ile birçok canlıya barınma alanı sağlamıştır. Bunların dışında ülkemizin farklı bölgelerinde farklı iklim türlerinin görülmesi çok farklı canlıların yaşamasına imkân sağlamıştır. Ayrıca ülkemizin birçok kuşun ve bazı deniz canlılarının göç yolları üzerinde bulunması da biyolojik çeşitliliği arttıran bir başka etken olmuştur.

Yorum yapın