Öğrendiklerimi Uyguluyorum Konu Anlatımı 5.Sınıf

Öğrendiklerimi Uyguluyorum Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Öğrendiklerimi Uyguluyorum Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Öğrendiklerimi Uyguluyorum Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Öğrendiklerimi Uyguluyorum ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

Sosyal bilgiler dersi, bireyin gerek kendisine, gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ve özellikle toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretir.

Sosyal bilgiler dersi birçok sosyal bilimin yanında özellikle tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık konularından oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin en önemli hedefi iyi vatandaşların yetiştirilmesidir.

Sosyal bilgiler, haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi öğrenmemizde ve kullanmamızda etkili bir ders olmakla beraber, bizlerin etkin ve sosyal birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızı sağlar.

Yaşadığımız coğrafi çevreyi ve dünya’yı tanımamız, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmeniz açısından sınıf sosyal bilgiler çok önemli bir derstir.

Etkin Vatandaş Nedir?

Haklarını ve sorumluluklarını bilen, bunlara göre hareket eden kişiye etkin vatandaş denir.

Vatandaş Nedir?
Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş adı verilir.

Etkin Vatandaşın Özellikleri

Etkin Vatandaş
 • Seçim zamanında oy kullanmak
 • Vergileri düzenli ödemek
 • Askerlik görevini yapmak
 • Kanun ve kurallara uymak
 • Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
 • Ülke yönetimine katkı sağlamak
 • Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Haklarını bilmek ve gerektiğinde kullanmak

Sosyal Bilgiler Dersinin Bize Kazandırdıkları

Sosyal bilgiler dersinin amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen öğrencilerin etkin ve sorumlu yurttaşlar olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.

 • Demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilip iyi bir vatandaş olmamızı sağlar.
 • İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
 • Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varırız.
 • Tarihimizi, ülkemizi, dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı buluruz.
 • Devletimize, milletimize ve bayrağımıza karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.
 • Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamamızı sağlar.
 • Yaşadığımız çevre ve dünyadaki çevresel sorunları öğrenmemizi sağlar.
 • Diğer ülkelerle olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi öğrenmemizi sağlar.
 • Çevremize karşı duyarlı oluruz, ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretiriz.
 • Kültürel mirası koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.

Yorum yapın