Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı 8.Sınıf

Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı 8.Sınıf fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Kimyasal Tepkimeler ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kimyasal Tepkimeler

Bir ya da birden fazla maddenin kimyasal yapısının değişmesiyle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim, bu değişimin gerçekleşme sürecine ise kimyasal tepkime denir.

  • Kimyasal tepkimelerin sonucunda ısı, ışık ve gaz çıkışı; renk ve koku değişimi; çökelti oluşumu gibi fiziksel değişimler de gözlemlenebilir.
  • Kimyasal tepkimeler, maddelerin yapısındaki atomların bir arada durmasını sağlayan kimyasal bağların kırılması ve/veya oluşmasıyla gerçekleşir.
  • Atomlar kararsız hâlden kararlı hâle geçtiği için enerjileri azalır. Bu yüzden kimyasal bağlar oluşurken enerji açığa çıkar. Benzer şekilde, kimyasal bağlar kırılırken kararlı halde bulunan atomları kararsız hâle getirmek gerekir; bu da enerji vererek yapılabilir. Dolayısıyla, kimyasal bağlan kırmak için enerjiye ihtiyaç duyulur.

Tepkime Denklemi

Kimyasal tepkimeler tepkime denklemi ile ifade edilir. Tepkimenin başından itibaren bulunan ve kimyasal değişime uğrayan maddelere girenler denir. Giren maddelerin kimyasal yapısının değişmesiyle oluşan maddelere ürünler denir. Tepkime denkleminde, gerçekleşen değişimin yönünü ifade etmek için tepkime oku kullanılır.

Tepkime Türleri

Doğada gerçekleşen tepkimelerin sayısı çok fazla olduğu için, tepkimeler bazı ortak özelliklerine göre gruplanır ve bu gruplar tepkime türü olarak adlandırılır. Yanma tepkimeleri ve asit-baz tepkimeleri tepkime türlerinden bazılarıdır.

Yanma Tepkimeleri

Günlük hayatta kullandığımız yanma olayı, kimyasal anlamda kullanılan yanma tepkimelerini tam olarak açıklamaz.

  • Kimyasal anlamda yanma tepkimeleri; girenlerinden biri oksijen olan tepkimeler olarak tanımlanır.
  • Metan gazının yanması, demirin paslanması, oksijenli solunum ve suyun oluşumu tepkimelerinde girenlerden biri oksijen olduğu için bunlar birer yanma tepkimesidir.

Asit-Baz Tepkimeleri

Girenlerinden biri asit, biri baz olan bütün tepkimeler asit-baz tepkimeleri olarak adlandırılır.
Bu tepkimelerin sonucunda su ve tuz oluşur.

UYARI
Asit-baz tepkimelerinde oluşan tuzları, sofra tuzu ile karıştırmamak gerekir. Tuzlar, doğada çok fazla çeşidi bulunan bir kimyasal bileşik türüdür. Sofra tuzu olarak bildiğimiz sodyum klorür ise bir tuz çeşididir.

Kimyasal Tepkimelerde Kütle Korunumu

Kimyasal tepkimelerde atomların birbiriyle kurduğu bağlar değişir; fakat bağları değişen atomların sayısında bir değişim görülmez. Diğer bir deyişle, tepkimenin başından itibaren ortamda bulunan elementler ve bu elementlerin atom sayıları aynıdır. Bu nedenle, tepkimeye giren maddelerin kütlesi ile tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütlesi birbirine eşittir.

Yorum yapın