Haritayı Tanıyorum Konu Anlatımı 5.Sınıf

Haritayı Tanıyorum Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Haritayı Tanıyorum Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Haritayı Tanıyorum Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Haritayı Tanıyorum ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Harita Nedir?

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülerek kâğıt üzerine aktarılmasına harita denir.

Bir çizimin harita olabilmesi için; kuş bakışı çizilmiş olması, ölçek kullanılması ve düzlem üzerine aktarılması gerekir.

İnsanlar, üzerinde yaşadıkları yeryüzünü merak etmişler ve yeryüzünden daha iyi yararlanmak için onu kağıt üzerine aktarmak istemişlerdir. Ancak geniş alanların kâğıt üzerine aktarılması zor olduğundan yeryüzünü küçülterek kağıda aktarma yoluna gitmişlerdir. Bunu da ölçek sayesinde başarabilmişlerdir.

Ölçek Nedir?

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Gerçek uzunlukları haritaya aktaramayacağımız için belli oranda küçültme yapılır.

Not
Harita İşaretleri (Lejant): Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme lejant denir.

Fiziki Harita

Fiziki Harita herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren haritalardır.

Fiziki Haritada Renkler ve Anlamları

Fiziki haritalarda deniz seviyesi “O (sıfır)” olarak kabul edilir. Deniz seviyesine yakın yerler yeşil rengin tonlarıyla gösterilirken yükselti arttıkça sarı ve kahverenginin tonları kullanılır.
Deniz, akarsu ve göller ise mavi renkte gösterilir.

Not
Fiziki haritalardaki renkler bitki örtüsünü değil yükselti basamaklarını gösterir. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarına göre renklendirme yapılır. Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe renk değişimindeki koyulaşmanın nedeni yükseltinin doğuya doğru artmasıdır.

Yeryüzü Şekilleri

Dağ: Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine dağ denir.
Akarsu: Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara denir.
Koy: Denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintilerine denir.
Körfez: Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere körfez denir.
Burun: Kara parçalarının denizin içine doğru uzanmış bölümleridir.
Boğaz: İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitleridir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları
Doruk: Dağların en yüksek yerlerine doruk denir.
Plato (Yayla): Akarsular tarafından yarılmış yüksek ve geniş düzlüklere plato (yayla) denir.
Vadi: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu “U” veya “V” şeklindeki uzun oluklara vadi denir.
Ova: Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.
Deniz: Okyanusların karaların içlerine doğru girmiş kollarına deniz denir.
Göl: Karalar üzerindeki dört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintilerine göl denir.
Ada: Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada denir.
Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili olan kara parçasıdır.
Delta Ovası: Üç tarafı sularla çevrili olan kara parçasıdır.Bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen biçimindeki ovadır.

Not
Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel; Ege Bölgesi’nde kıyıya dik uzanır. Yükseltisi en az olan bölge Marmara; En fazla olan bölge Doğu Anadolu’dur.

“Haritayı Tanıyorum Konu Anlatımı 5.Sınıf” üzerine bir yorum

Yorum yapın