Geçmişten Günümüze Kültürümüz Konu Anlatımı 5.Sınıf

Geçmişten Günümüze Kültürümüz Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Geçmişten Günümüze Kültürümüz Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Geçmişten Günümüze Kültürümüz Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Geçmişten Günümüze Kültürümüz ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Kültürel değerlerimiz bir millete ait maddi ve manevi değerleri kapsar. Kültürel unsurlar tarih boyunca etkileşim, süreklilik ve değişim göstermektedir.

Kültürel değişim nedir?
 • Kültürel değişim kültürel unsurların zamanla değişime uğramasıdır.
 • Örneğin; geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarlarından alışveriş yaparlardı. İnsanlar meyve, sebze ve kıyafet gibi çeşitli ihtiyaçlarını mahalle pazarlarından karşılardı. Günümüzde insanların önemli bir kısmı, alışveriş yapmak için her zaman açık olan çarşılara ve alışveriş merkezlerine de gitmektedir.

Kültürel etkileşim nedir?
 • Kültürel etkileşim farklı kültürlerin birbirlerinin gelenek, görenek ve değerlerinden etkilenmesidir.
 • Örneğin; Hamburger amerikan kültürüne aittir. Fakat ülkemizde fast food ve ülkemiz kültürüne ait olmayan yiyicekler tüketilmektedir, yada çayı ilk önce Çinliler bulmuş ama biz de şu an yemekten sonra çay olsa da içsek diyoruz.
Kültürel süreklilik Nedir?
 • Kültürel süreklilik geçmişe ait kültürel öğelerin günümüzde de devam etmesidir.
 • Örneğin; eski dönemlerde yoğurt bulumuş ve tüketilmiş biz de şu an yoğurt yemeğe devam ediyoruz.

Toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması, köyden göç eden bazı insanların kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur.

Örneğin; köyde açık alanlarda düğün yapan insanlar, şehirde diğer insanların gürültüden rahatsız olmaması için düğünlerini salonlar gibi kapalı alanlarda yapmaktadır.

Dil, kültürün önemli unsurlarından biridir. İnsanlar kültürlerini dil yoluyla gelecek nesillere aktarırlar. Genel Ağ’ın gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime girmeye başlamıştır.

Günümüzde sosyal medyanın devreye girmesi bu süreci daha da hızlandırmıştır. Günlük yaşamda bazı insanlar Türkçe ve yabancı kelimeleri aynı cümle içinde kullanabilmektedir.

Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış aktarılmasına neden olabilmektedir.

Kültürel unsurlarımızdan biri de yemeklerimizdir. Aile üyeleri yer sofrası etrafında toplanır. Yemek çeşitleri birer tabağa konur ve tek bir tabaktan yenir.

Günümüzde bu uygulama azalmaktadır. Aile üyeleri bir masa etrafında toplanmakta ve herkes kendine ait tabaktaki yemeği yemektedir.

Geçmişten Günümüze Kültürel Unsurların Değişimi ve Sürekliliğine Örnekler

 • Halk oyunları, eskiden zeybek, halay, horon, karşılama vb. oyunlar oynanırdı. Günümüzde bunlara modern danslar da eklendi.
 • Gelenekler, eskiden bayramlarda aile büyükleri ziyaret edilir ve bayramlaşılırdı. Günümüzde telefonda konuşarak veya kısa mesaj yollayarak da bayramlaşma yapılıyor.
 • Düğünler, eskiden evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler yapılırdı. Günümüzde düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler yapılıyor.
 • Mimari yapı, eskiden ahşap, taş veya kerpiçten genelde iki veya üç katlı evler yapılırdı. Günümüzde çok katlı betonarme evler yapılmaktadır.
 • El sanatları, eskiden bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık vb. el sanatları yapılırdı. Günümüzde bu sanatlar daha çok hobi amaçlı yapılmaktadır.

Yorum yapın