Güneş Sistemi Konu Anlatımı 6.Sınıf

Güneş Sistemi Konu Anlatımı 6.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Güneş Sistemi Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Güneş Sistemi Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Güneş Sistemi ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Güneş Sistemi

Güneş ile Güneş etrafındaki gezegenlerin, uyduların, meteorların ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu gök cisimleri topluluğuna Güneş sistemi denir. Güneş sisteminde gök cisimleri arasındaki mesafeler o kadar büyüktür ki bu mesafelerden bahsederken uzaklık birimi olarak metre ya da kilometre gibi birimleri kullanmak uygun olmaz. Bu birimler yerine gök cisimleri arasındaki uzaklıkları göstermek için astronomi birimi denen bir birim kullanılır. Astronomi birimi Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklığa eşittir ve kısaca AB şeklinde gösterilir. Bir astronomi birimi yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir.

Gezegenler

Oluşumu sırasında ortaya çıkan gaz ve tozları temizleyecek kadar çekime sahip, küresel biçimini koruyan, bir yıldızın yörüngesinde dolanan gökcisimlerine gezegen denir. Güneş sisteminde Güneş’in etrafında dönen sekiz gezegen vardır. Bunlar Güneş’e olan uzaklıklarına göre Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak listelenebilir.

Güneş’e yakınlık sıralamasına göre ilk dört gezegen (iç gezegenler) kayaçlardan, daha uzakta bulunan son dört gezegen (dış gezegenler) gazlardan oluşmaktadır. Bu nedenle iç gezegenlere karasal gezegenler, dış gezegenlere de dev gaz gezegenler de denir. Dış gezegenleri farklı yoğunlukta, donmuş, toz ve buzlardan oluşan halkalar çevrelemektedir.

Merkür: Güneş’e en yakın gezegendir. Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegendir. Kendi etrafında çok yavaş döner. Bu sebeple gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çoktur. Venüs: Dünya ile aşağı yukarı aynı büyüklüktedir. Bu sebeple “Dünya’nın ikizi” olarak da anılır. Çoğu gezegenden farklı olarak yörüngesinde saat yönünde döner. En sıcak gezegendir.
Dünya: Üzerinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir.
Mars: Kızıl bir görüntüye sahiptir. Bu sebeple kızıl gezegen olarak da bilinir.
Jüpiter: Güneş sisteminde bulunan en büyük gezegendir.
Satürn: Güneş sisteminde ikinci en büyük gezegendir. Etrafında gazve kaya parçalarının oluşturduğu halkalar yer alır. Sıcaklığı çok düşüktür.
Uranüs: Güneş etrafındaki yörüngesinde yan yatmış olarak yani yuvarlanan bir varil gibi döner. Atmosferinde zehirli gazlar bulunur. Bu sebeple bu gezegen yaşam için uygun değildir.
Neptün: Güneş’e en uzak gezegendir.

Uydular

Gezegenler etrafında belirli bir yörünge ile hareket eden gök cisimleri yer alır. Bu cisimlere uydu adı verilir. Dünya’nın tek uydusu Ay’dır. Merkür ve Venüs dışında Güneş sisteminde yer alan diğer gezegenler etrafında da farklı sayılarda uyduların yer aldığı tespit edilmiştir. Örneğin Mars’ın 2, Jüpiter’in 63, Satürn’ün 56, Uranüs’ün 27 ve Neptün’ün ise 13 uydusu olduğu tespit edilmiştir.

Gök taşları

Gezegenler arasında dolanan taş ve kaya parçalarından Dünya’ya yönelip yeryüzüne düşmeye başlayanlara gök taşı denir. Gök taşlarının atmosferin etkisiyle yanması olayına ise meteor denir. Yeryüzüne ulaşan gök taşlarına, göktaşı kalıntısı (meteorit) denir.
Bunların yeryüzüne çarpması sonucu göktaşı çukuru (krater) oluşur.

Asteroitler

Güneş etrafında dolanan, gezegenden daha küçük boyutlarda irili ufaklı kayalara asteroit denir. Asteroitlerin çoğunluğu Mars ve Jüpiter arasındaki yörüngededir. Bu bölge, asteroit kuşağı olarak da adlandırılır. Diğer asteroitler ise Neptün’ün ötesindeki yörüngelerdedir.

Yorum yapın