Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Konu Anlatımı 6.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Konu İçeriği gizle

Bilimsel Araştırmalarda Değişkenler

Bilim insanları, araştırmaları sırasında çeşitli deneyler yaparlar. Deneylerde, araştırdıkları konuyu etkileyen durumları ve olayları incelerler. Bu durum ve olaylara değişken adı verilir. Değişkenler ise durumlarına göre farklı şekilde adlandırılır. İsteğe bağlı değiştirilebilen değişkenlere bağımsız değişken adı verilir. Bağımsız değişkende yapılan değişimden etkilenen değişkenlere bağımlı değişken denir.

Değeri sabit tutulan ve etkisi incelenmeyen değişkenler ise kontrol edilen değişken adını alır.

Örnek: Basit bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup, lamba sayısı değiştirilerek lamba sayısının lamba parlaklığına etkisi incelenebilir. Bu deneyde lamba sayısı bağımsız değişken, lamba parlaklığı bağımlı değişken, pil sayısı ise kontrol edilen değişkendir.

Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Lamba, pil, anahtar ve bağlantı kablosu ile basit bir elektrik devresi kurulabilir. Basit bir elektrik devresinde devredeki lamba sayısı ve pil sayısı lambanın parlaklığıetkiler.


» Basit bir elektrik devresinde pil sayısını sabit tutup lamba sayısını arttırdığımızda lambaların parlaklığı azalır.

» Basit bir elektrik devresinde lamba sayısını sabit tutup pil sayısını arttırdığımızda lambanın parlaklığı artar.

Yorum yapın