Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı 6.Sınıf

Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı 6.Sınıf, fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Bileşke Kuvvet Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Bileşke Kuvvet ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bileşke Kuvvet

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin şeklini, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştiren etkiye “kuvvet” adı verilir. Kuvvet, F sembolü ile gösterilir. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür yani kuvvetin uygulama noktası, belirli bir doğrultusu, yönü ve büyüklüğü vardır. Kuvvetin birimiNewton’’dur ve “N” sembolü ile gösterilir.

Şekildeki gibi çizilen okun yönü kuvvetin yönünü belirtirken, okun uzunluğu da kuvvetin büyüklüğünü gösterir. Okun uygulama noktasına göre bulunduğu hiza ise kuvvetin doğrultusunu belirtir.

Bir cisme etki eden kuvvetin yönüne ve doğrultusuna bakarak, bu kuvvetin cisim üzerindeki etkisini tahmin edebiliriz. Cisimlere birden fazla kuvvet uygulandığında iki ya da daha fazla kuvvetin cisim üzerindeki etkisini tek başına yapan kuvvete “Bileşke (Net) Kuvvet” denir. Bileşke kuvvetR” sembolüyle gösterilir. Cisme uygulanan kuvvetler, aynı doğrultu ve yönde olabileceği gibi, aynı doğrultuda fakat zıt yönlü de olabilir.

Aynı Yönlü Kuvvetlerde Bileşke Kuvvet

Bir cisme aynı doğrultu ve yönde olan kuvvetler uygulandığında; bileşke kuvvet cisme etkiyen kuvvetlerin büyüklüklerinin toplanması ile hesaplanır.

Zıt Yönlü Kuvvetlerde Bileşke Kuvvet

Cisme uygulanan kuvvetler aynı doğrultuda ancak zıt yönlerde ise; bileşke kuvvet cisme etki eden kuvvetlerin büyüklüklerinin farkına eşittir. Yani büyük kuvvetten küçük kuvvetin çıkartılması ile hesaplanır. Bileşke kuvvetin yönü her zaman büyük kuvvetin yönündedir. Ayrıca duran cisimler daima bileşke kuvvet yönünde hareket eder.

Dengelenmiş Kuvvet

Bir cisim üzerine eşit büyüklükte ama zıt yönde iki kuvvet uygulandığında cismin üzerindeki net kuvvet, sıfırdır. Bu da cisme uygulanan kuvvetlerin birbirlerini etkisiz hâle getirdiğini gösterir.

Birbirinin etkisini yok eden ya da bileşkesi sıfır olan kuvvetlere “dengelenmiş kuvvetler” denir. Dengelenmiş kuvvetler, cismin hareketinde herhangi bir değişiklik yapmaz. Başka bir deyişle duran bir cisme dengelenmiş kuvvetler etki ediyorsa cisim durmaya devam eder. Aynı şekilde hareket eden bir cisme dengelenmiş kuvvetler etki ediyorsa cisim aynı hareketine devam eder.

Dengelenmemiş Kuvvetler

Bir cisme büyüklükleri eşit olmayan zıt yönlü kuvvetler uygulandığında net kuvvetin büyüklüğü sıfırdan farklı olur. Büyüklükleri eşit olmayan ve zıt yönlü olan kuvvetlere, kuvvetler birbirlerinin etkisini yok edemediği için, “dengelenmemiş kuvvetler” denir. Dengelenmemiş kuvvetler, cismin üzerine sıfırdan farklı olan bir net kuvvet uygular ve bu net kuvvet, cismin hareketini değiştirir. Hızlanan bir araba üzerindeki kuvvetler ve yavaşlayan araba üzerindeki kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlere örnek olarak gösterilebilir.

Yorum yapın