Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi Konu Anlatımı 7.Sınıf

Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi Konu Anlatımı 7.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi Konu İçeriği gizle

İş

Gündelik hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok eylemi olarak adlandırırız. Ancak fiziksel olarak iş şu şekilde tanımlanır: Kuvvet uygulanan cisim, uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa iş yapılmaktadır. Uygulanan kuvvet ile alınan yol birbirlerine dik ise iş yapılmamaktadır.

» Yapılan iş, uygulanan kuvvet ve alınan yol ile doğru orantılıdır. Yani uygulanan kuvvet artarsa veya alınan yol artarsa işin büyüklüğü artar. İşin birimi Joule ile ifade edilir.

I. Kutu yerde itildiğinde fiziksel olarak iş yapılmaktadır.
II. Kutu kaldırıldığında fiziksel olarak iş yapılmaktadır.
III. Kutu oda içerisinde taşındığında fiziksel olarak iş yapılmamaktadır.

Enerji

Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim de başka cisimler üzerinde iş yapabilme yeteneği kazanır. İş yapabilme yeteneğine enerji denilmektedir. Bu durumda iş ve enerji iç içe geçmiş kavramlar olarak düşünülebilir. İş yapabilmek için mutlaka enerji gereklidir. Enerjinin birimi de Joule ile ifade edilir.

Kinetik Enerji

Hareket hâlindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji adı verilir. Kinetik enerji cismin kütlesi ve sürati ile doğru orantılıdır. Cismin kütlesi veya sürati arttıkça kinetik enerji de artar.

Potansiyel Enerji

Bir cismin bulunduğu konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Yüksekte bulunan bir cisim veya sıkıştırılmış yay, potansiyel enerjiye sahiptir. Cisimlerin yerden yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir. Çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığı ve yüksekliği ile doğru orantılıdır. Sıkıştırılan veya gerilen yaylarda ise esneklik potansiyel enerjisi bulunur. Esneklik potansiyel enerjisi, yaya uygulanan kuvvet arttıkça artar. Ayrıca yayın esneklik özellikleri, ince veya kalın oluşu ya da sarım sayısı gibi özelliklere bağlı olarak değişir.

Yorum yapın