Bı̇rinci Dereceden Denklemler – Bir ve İki Bilinmeyenli Denklemler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

a, b ∈R ve a ≠ 0 olmak üzere,

ax + b = 0

biçimindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

Denklemi sağlayan x reel sayısına denklemin kökü, kökün oluşturduğu kümeye de denklemin çözüm kümesi denir ve Ç ile gösterilir.

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

a, b, c ∈R ve a ≠ 0, b ≠ 0 olmak üzere,

ax + by + c = 0

şeklindeki denklemlere denir.

ax + by = c

dx + ey = f denklem sistemini çözmek için

  • karşılaştırma metodu
  • yerine koyma metodu
  • yok etme metodu kullanılır.

Özel Denklemler

Üç ya da daha fazla denklemden veya içindeki bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla olan denklem sistemleridir.

Yorum yapın