Basit Eşitsizlikler ve Basit Eşitsizliklerin Özellikleri

BASİT EŞİTSİZLİKLER

a, b ∈ R olmak üzere,

a < b, a ≤ b, a > b, a ≥ b

şeklindeki ifadelere Basit eşitsizlik denir.

Basit Eşitsizliklerin Özellikleri :

1. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenip çıkarılabilir.

x < y ise, x –+ a < y –+ a

2. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir.

a ∈ R ve a < 0 olmak üzere,

x < y ise x.a > y.a ve dır.

3. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir, fakat çıkarılamaz, çarpılamaz ve bölünemezler.

x< y

+   a< b

x+ a< y+ b

4. x ile y aynı işaretli sayılar olmak üzere,

x < y ⇒ >  dır.

5. x2 < x ⇒ 0 < x < 1 dir.

Yorum yapın