Veri Analizi Nedir? Veri Analizi Örnek Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

VERİ ANALİZİ
Elimizde bulunan verileri yorumlamak ve bazı tahminlerde bulunabilmek için birtakım grafiklerden faydalanırız. Bu grafikler veri analizi üzerinden ele alınır ve işlem gerçekleştirilir. Şimdi bu konu hakkında tanımlamalar yapalım ve neler için kullanıldığını öğrenelim.

Daha kolay yorumlama yapmak ve sonuçları daha net şekilde görebilmek için veri analizinden yararlanırız. Bu analizler değişik grafikler eşliğinde hem gündelik yaşamda hem de eğitim hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle farklı meslekler ile beraber karşımıza çıkacak bazı sorular karşısında, grafikler eşliğinde çözüm gerçekleştirmek mümkün.

Veri Analizi

Öncelikle veri analizi ne demek ve ne işe yarar bunun tanımını yapalım ve öğrenmeye çalışalım.

Veri analizi: Verileri görsel hale getirmeye, bunları yorumlamaya ve hesaplamalar yapmak suretiyle sonuca dayalı tahminler elde etmek için, grafikler yardımı ile yapılan işlem veri analizi olarak bilinir.

Böylece grafiklere baktığımız zaman kolay bir şekilde veri analizi gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ilişkileri görünür hale getirmek ve bilgiyi özetleme gibi hususlar bu süreç içerisinde yer alır. Bu konuda pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yapısı ise elde bulunan verileri etkin şekilde analiz etmek, yorumlamak ve böylece en iyi hesaplama ile tahmin yürütmektir.

– Çizgi grafiği

– Sütun grafiği

– Daire grafiği

-Belirli bir zaman aralığında verilerin değişimlerini göstermek için genellikle çizgi grafiği kullanılır.

-Farklı veri grupları arasında karşılaştırma yapmak için genellikle sütun grafiği kullanılır.

Daire grafiği, bir bütünün parçaları hakkında bilgiler içermektedir.

Veri Analizi Örnek Soruları 1:

Aşağıdaki çizgi grafiğinde Özge’nin girmiş olduğu denemelerde matematik dersinde yaptığı doğru sayıları verilmiştir.

Verilen grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

a) Özge en çok ve en az doğruyu hangi denemelerde yapmıştır?

En çok doğruyu 2. denemede yapmıştır. (19 Doğru)

En az doğruyu 6. denemede yapmıştır. (16 Doğru)

b) Özge hangi denemelerde eşit sayıda doğru yapmıştır?

1. ve 5. Denemeler (17 Doğru)

3.,4. ve 7. Denemeler (18 Doğru)

c) Özge’nin ilk 5 denemedeki ortalama doğru sayısı kaçtır?
Veri Analizi Örnek Soruları 1:

Veri Analizi Örnek Soruları 2:

Örnek:

Verilen grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

a)Kazak sayısı ile pantolon sayısı arasındaki fark kaçtır?

Fark = 146 – 118 = 28

b)Mağazada bulunan bu üç ürünün toplam sayısı kaçtır?

Toplam Ürün Sayısı = 118 + 146 +74 =338

Veri Analizi Örnek Soruları 3:

Örnek:

Verilen grafiğe göre uygun daire grafiğini oluşturalım.

Daire grafiği hazırlanırken tüm veriler, 360° olacak şekilde her bir veri ile oranlanır.

Toplam telefon sayısı 10+6+8=24’tür.

A markası için

 

 

Yorum yapın