Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konu Anlatımı 8.Sınıf

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konu Anlatımı 8.Sınıf fen bilimleri dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak.

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Besin Zinciri ve Enerji Akışı ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden alırlar. Ancak bitkiler, bazı bakteriler, su yosunları ve algler en büyük enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Kendi besinini üreten canlılara üretici denir.

İnsanlar ve hayvanlar gibi bazı canlılar kendi besinlerini yapamazlar ve hazır besinle beslenirler. Hazır besinle beslenen bu tür canlılara tüketici denir.

Ayrıştırıcılar, üreticiler ve tüketicilerin ürün atıklarını veya öldüklerinde vücutlarını besin olarak kullanır. Daha sonra ayrıştırıcıların atık ürünlerini üreticiler besin üretirken kullanır.

Enerji akışı nasıl gösterilir?
Bir yaşam alanındaki canlılar arasında oluşan beslenme ilişkileri, bize o yaşam alanındaki enerji akışını gösterecektir. Bu enerji akışı besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi olmak üzere 3 şekilde gösterilir.

Besin Zinciri Nedir?
Enerjinin bir üreticiden I. derece tüketiciye, ardından II. derece tüketiciye ve III. derece tüketiciye olan akışı besin zinciri olarak adlandırılır.
Besin Ağı Nedir?
Besin zincirlerinde, her canlı tek bir canlı türüyle beslenmez. Bu nedenle, daha kalabalık bir canlı grubunda gerçekleşen enerji akışı besin ağıyla gösterilir.

  • Canlılar arasında farklı basamaklardaki bazı değişimleri göstermek için ekoloji piramitleri kullanılır.
  • Ekoloji piramitlerinin ilk basamağında üreticiler, ikinci basamağında üreticilerle beslenen I. derece tüketiciler yer alır. İlerleyen basamaklarda ise ikincil ve üçüncül tüketiciler bulunur.

Enerji Piramidi Nedir?
Ekoloji piramitlerinin, farklı değişimleri gösteren farklı türleri vardır. Bunlardan biri enerji piramididir.
Enerji piramidinde, en alt basamaktan yukarıya doğru çıkıldıkça, canlılar arasında aktarılan enerji miktarının azaldığı görülür.

Bunun nedeni, tüm canlıların besinlerden aldıkları enerjiyi solunum, hareket ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri için kullanmasıdır.

Canlılar, enerjinin bir kısmını ısı olarak kaybederken, küçük bir kısmını da vücutlarında depo eder.

Birey Sayısı Piramidi Nedir?
Ekoloji piramitlerinin bir diğeri birey sayısı piramididir. Birey sayısı piramidi, belirli bir alanda yaşayan canlıların sayısının basamaklara göre dağılımını gösterir.

Genellikle en alt basamakta bulunan üreticiler sayıca en fazlayken, üst basamaklara çıkıldıkça canlı sayısında azalma olduğu görülür.

Bununla birlikte, piramidin üst basamaklarına çıkıldıkça genellikle canlıların vücut büyüklüğünün arttığı gözlemlenir.

Biyolojik Birikim Piramidi Nedir?
Ekoloji piramitlerinin bir diğer çeşidi ise biyolojik birikim piramididir. İnsanların çevre kirliliğine yol açan faaliyetleri sonucunda, doğaya karışan zehirli kimyasal maddeler, ekosistemdeki tüm canlıları olumsuz etkiler.

Önce bitkilere geçen bu kimyasallar, beslenme yoluyla üst basamaklara aktarılarak canlıların vücutlarında birikir. Bu duruma biyolojik birikim denir. Piramitte üst basamaklara çıkıldıkça, biyolojik birikim artar.

Yorum yapın