Afetler ve Çevre Sorunları Konu Anlatımı 5.Sınıf

Afetler ve Çevre Sorunları Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Afetler ve Çevre Sorunları Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Afetler ve Çevre Sorunları Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Afetler ve Çevre Sorunları ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Doğal Afetler

Doğal afetler doğada meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan olaylara denir.

Deprem nedir? Depremden Nasıl Korunuruz?

Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar ya da yanardağ faaliyetleri ile oluşan büyük sarsıntılara deprem denir. Ülkemizde en fazla can kaybına neden olan afettir.

Depremden korunmak ve zararlarını azaltmak için
 • Binalar fay hatları ve yumuşak zeminlere yapılmamalıdır.
 • Bina yapımında kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
 • Deprem konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
 • Evimizdeki eşyalar sabitlenmelidir.
 • Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.

Sel nedir? Selden Nasıl Korunuruz?

Şiddetli yağmurlardan dolayı nehirlerin taşması sonucu ortaya çıkan su baskınlarına sel denir. Sel felaketlerinin en önemli nedeni yerleşim yerlerinin dere kenarlarında kurulmasıdır.

Selden korunmak ve zararlarını azaltmak için
 • Dere yatakları temiz tutulmalı
 • Akarsular üzerinde barajlar ve bentler yapılmalıdır.
 • Şehirlerde atık suların tahliyesi için altyapı çalışmaları yapılmalıdır.

Çığ nedir? Çığın Zararları Nasıl Azaltılır?

Çığ yamaçlarda ve dağların yüksek kesimlerinde bulunan kar kütlelerinin aşağı doğru yuvarlanarak önüne çıkan her şeyi yıkıp geçmesidir. Çığ, en fazla kar yağışının çok ve yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesi‘nde görülür.

Çığ afetinin zararlarından korunmak için
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
 • Çığ riskinin fazla olduğu yerlere yerleşim yeri kurulmamalıdır.

Heyelan (Toprak Kayması) nedir? Heyelan Nasıl Önlenir?

Yağışın fazla, arazinin eğimli olduğu yerlerde toprağın dik yamaçlardan aşağıya doğru akmasına heyelan denir. Ülkemizde heyelan, yağışların çok olması ve arazinin fazla eğimli olmasından dolayı en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

Heyelanı azaltmak için
 • Eğimli yerlerdeki ağaçlar kesilmemelidir.

Erozyon nedir? Erozyon Nasıl önlenir?

Erozyon bitki örtüsünden yoksun toprakların, yağmur ve rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasıdır. En çok, bitki örtüsünün yetersiz olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülür.

Erozyonu önlemek için
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı.
 • Eğimli arazilerde teraslandırma (seki) yapılmalı.
 • Tarlalar eğim doğrultusunda sürülmemeli.
 • Halkı eğitmeli ve bilinçlendirilmeli.

Orman Yangını nedir? Orman Yangınları Nasıl önlenir?

Genellikle insanların hatalarından ve ihmallerinden kaynaklanan büyük yangınlardır. Orman yangınları en çok yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, en az ise her mevsim yağışlı geçen Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

Orman yangınlarını azaltmak için
 • Piknik gibi amaçlarla ağaçlık alanlarda ateş yakılmamalı, bu alanlara cam bırakılmamalıdır.

Çevre Sorunları

Canlıların sağlığını etkileyen, çevredeki maddelere zarar veren, niteliklerini bozan, yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışmasına çevre kirliliği denir.

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler
 • Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.
 • Ağaçlar ekmeli, çiçek dikmeliyiz.
 • Cam, plastik. kağıt gibi atıkları ayrı ayrı torbalara koyarak geri dönüşümünü sağlamalıyız.
 • Fabrika bacalarına filtre takılmasının sağlamalıyız.
 • Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.

Hava Kirliliği

Zararlı gazların atmosferi kirletmesi. Ulaşım araçları, fabrika bacaları, yakıtlar, elektrik santralleri hava kirliliğine neden olur.

Su Kirliliği

Zararlı maddelerin içme ve kullanma suları ile akarsu, göl ve denizlere karışarak suyu kirletmesi. Sanayi atıkları, gübreler, kimyasal ilaçlar, termik santraller, toprak erozyonu, suyun kirlenmesine neden olur.

Toprak Kirliliği

Toprağa karışan zararlı maddelerin toprağı kirletmesidir. Fazla ve yanlış gübreleme, çöpler ve atıklar kimyasal maddeler toprak kirliliğine neden olur.

Gürültü Kirliliği

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen sestir. Yüksek sesle dinlenen müzik, iş makineleri, ulaşım araçları, kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşan insanlar gürültü kirliliğine neden olur.

Küresel Isınma nedir? Küresel Isınmanın ne gibi etkileri vardır?

Atmosferin canlı yaşamına katkılarından biri de Güneş’ten gelen ve Dünya’dan uzaya yansıyan ışınların bir kısmını tutmaktır. Sera etkisi adı verilen bu olay Dünya’nın gündüzleri aşırı sıcak, geceleri ise aşırı soğuk olmasını önler.

Sanayi tesislerinden atmosfere salınan bazı gazlar güneş ışığını tutarak sera etkisinde artışa neden olur. Bunun sonucunda Dünya’mızın ortalama sıcaklığında artış meydana gelir.

Küresel ısınma, sera etkisindeki artışla birlikte Dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının artması durumudur.

Küresel Isınmanın Etkileri
 • Su kaynaklarındaki buharlaşma hızını artırır.
 • Canlıların içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını önler.
 • Dünya’mızın ortalama sıcaklığının artmasıyla birlikte buzullar erimeye başlar.
 • Buzullarda yaşayan canlıların yaşamını tehdit eder ve kıyıya yakın yerleşim birimlerinin sular altında kalmasına yol açabilir.

Yorum yapın