Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri Konu Anlatımı 5.Sınıf

Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır.

Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak.

Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Doğal afetlerin insan üzerindeki etkileri

Ülkemizde can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler meydana gelir. Deprem, sel, çığ gibi afetleri engellemek mümkün olmasa da gerekli tedbirler alınarak bu afetlerin yıkıcı etkileri azaltılabilir. Bu doğal afetler toplumsal hayatta derin izler bırakır.

  • Afetler, bölge ve ülke ekonomilerine zarar verdiği için toplumsal hayatı olumsuz etkiler.
  • Doğal afetlerin insan hayatına etkisi türkü, ağıt ve efsanelere konu olmuştur.
  • Afetleri engellemek mümkün olmasa da zararların azaltılması mümkündür.
  • Doğal afetler can ve mal kaybına neden olur.
  • Doğal afetlerden dolayı ülke içinde göçler yaşanır.
  • Doğal afetlerde ülke ekonomisi zarar görür.
  • Doğal afetlerde ulaşım faaliyetleri aksar.
  • Doğal afetlerde eğitim ve öğretim işleri aksar.
  • Doğal afetlerde insanlar arası dayanışma ve yardımlaşma artar.

Afetlerin İnsan Yaşamına Etkileri

Doğal afetlerin türleri ve insan üzerindeki etkileri

Deprem, en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir. İnsanlar depremde aile bireylerini kaybedebilir. Depremden yaralı olarak kurtulan kişiler sakat kalabilir. Bu nedenle deprem, depremi yaşayan insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde uzun yıllar süren etkiler bırakabilir.

Sel, ülkemizde sık görülen doğal afetlerden biridir. Sel, can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Konutlar ve iş yerleri sel sonucu zarar görebilir.

İnsanlar sel suları boşaltılana kadar konutlarında yaşayamaz, işe gidemez. Ekili olan tarım alanları ve seralar aşırı yağışla beraber sel suları altında kalır.

Çığın kara yolları üzerine düşmesi sonucu yollar kapanır. İnsanlar işlerine, öğrenciler okullarına gidemez. İş ve okul hayatı bu durumdan olumsuz etkilenir.

Çığ, can ve mal kaybına sebep olabilir.

Heyelanın yerleşim birimlerinde veya yol güzergâhında meydana gelmesi sonucunda insanlar toprak altında kalarak yaşamlarını kaybedebilir.

Heyelan sonucunda konutlar toprak altında kalabilir, kısmen veya tamamen kullanılamaz hâle gelebilir. Heyelan sonucunda kara ve demir yolları kapanabilir ve ulaşım aksayabilir.

Orman yangınları sonrasında uzun yıllar boyunca güçlükle yetişen ağaçlar saatler içinde yok olabilir. Yerleşim yerlerinin yakınındaki orman yangınları konutlara ve iş yerlerine zarar verebilir.

Ağaçların ürettiği oksijen miktarı azalır, hava kirliliği artar, insanlarda solunum yolları hastalıkları görülür. Orman yangınları sonucunda bitki örtüsü tahrip olduğundan erozyon ve sel baskınlarında artış görülür.

Yorum yapın