Yoğunluk Konu Anlatımı 6.Sınıf

Yoğunluk Konu Anlatımı 6.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Yoğunluk Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Yoğunluk Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Yoğunluk ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yoğunluk Kavramı

Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Yoğunluk küçük d harfi ile gösterilir. Bir cismin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.

Cisimlerin sıvı içindeki batma ve yüzme durumları yoğunlukları ile ilişkilidir. Sıvıda batan cismin yoğunluğu sıvıdan büyükken yüzen cismin yoğunluğu sıvıdan küçüktür.
Günlük hayatımızda yoğunluk kavramı ile karşılaştığımız birçok yer vardır.

Örnekler: Gemiler, yoğunluğu sudan oldukça fazla olan malzemeler kullanılarak yapılır. Bu malzemeler arasında yer alan geniş boşlukların hava ile dolmasıyla geminin toplam yoğunluğu sudan az hâle gelir ve bu sayede gemi suda yüzer. Bunun yanı sıra hava balonlarının içindeki gaz yoğunluğu, havanın yoğunluğundan az olduğunda hava balonları yükselir.

Farklı Maddelerin Yoğunluğu

Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır.
Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir ve yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Madde Yoğunluk (g/cm3)
Demir 7,8
Kurşun 11,3
Su 1,0
Cıva 13,6
Alüminyum 2,7

Sıvıların Yoğunluğu

Sıvı maddeler belirli bir yoğunluğa sahiptir. Sıvı maddelerin yoğunlukları, sıvının kütlesinin kapladığı hacme bölünmesi ile hesaplanır.

Birbiri İçerisinde Çözünmeyen Sıvıların Yoğunluğu

Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar bir araya geldiklerinde, akışkanlık özellikleri sayesinde, birim hacimdeki kütle miktarlarına göre bulundukları kap içinde yer değiştirirler.

Yer değiştirme sonunda, birim hacimde daha çok kütle barındıran yani yoğunluğu fazla olan sıvı altta, yoğunluğu az olan sıvı üstte, gözle görülür ayrı katmanlar oluşturacak şekilde kalır. Örnek olarak yoğunluğu 1,0 g/cm3 olan su ve yoğunluğu 0,9 g/cm3 olan zeytinyağı aynı kaba konulduğunda; kaptaki son durumun su altta, zeytinyağı da üstte yer alacak şekilde olduğu görülür.

Suyun Yoğunluğu

Maddeler sıvı hâlden katı hâle geçerken genellikle hacimleri azalır. Suyun ise sıvı hâlden katı hâle geçerken hacmi artar. Bu özelliğiyle su, diğer maddelerden ayrılır. Suyun katı hâle geçerken hacminin artması, yoğunluğunun azalmasına sebep olur. Bu nedenle buz, su içine atıldığında suda batmak yerine suda yüzer.

Suyu diğer maddelerden ayıran bu özellik su canlıları için çok önemlidir. Soğuk havalarda deniz, göl ve ırmakların; yüzeylerinden ısı kaybederek donmaya başlamasıyla oluşan buz, su üzerinde kalarak bir tabaka oluşturur. Oluşan tabaka daha fazla ısı kaybını önleyerek suyun sıcaklığını canlılar için uygun seviyede tutar.

Yorum yapın