Sesin Sürati Konu Anlatımı 6.Sınıf

Sesin Sürati Konu Anlatımı 6.Sınıf, her sene karşımıza çıkabilecek bir konu olduğundan bu konu anlatımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Sesin Sürati Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak Sesin Sürati Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Sesin Sürati  ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Ses Sürati

Su içerisinde yüzerken, uzaktan geçen bir teknenin motor sesini, suyun dışındaki birine göre daha iyi duyarız. Benzer şekilde, kulağımızı masaya dayadığımızda farklı sesler duymaya başlarız. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, ses farklı ortamlarda farklı süratlerde yayılmaktadır. Sesin yayılma süratine, ortamın kendisinin yanı sıra, ortamın sıcaklığının da etkisi vardır.

Ortamın Türünün Sesin Yayılma Süratine Etkisi

Ses, cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Bu titreşim hareketi, ortamda bulunan diğer taneciklere ve oradan da kulağımıza iletilir. Bu nedenle, sesin oluştuğu kaynaktan kulağımıza kadar gelebilmesi için, ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi maddesel bir ortamın bulunması gerekir. Ses dalgalarının ilerleme sürati ortamın türüne bağlıdır. Ses katılarda en süratli, gazlarda en yavaştır. Ses dalgalarının ortama göre ilerleme süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

Sesin iletim süratinin ortama bağlı olması, ortamdaki maddenin tanecik yapısı ile ilgilidir. Katı ortamını oluşturan tanecikler sıvılara göre, sıvı ortamı oluşturan tanecikler de gazlara göre birbirine daha yakın oldukları için, ses dalgalarının enerji aktarımı katılarda en kolay, gazlarda ise en zor olur. Ancak ses dalgaları, boşlukta ya da havası boşaltılmış ortamlarda titreşimle enerji akışının sağlanabileceği tanecikler olmadığından, yayılamaz. Katılarda ses iletimi daha iyi ve süratli olduğu için, kulağımızı masaya dayadığımızda önceden duyamadığımız sesleri duymaya başlarız.

Madde Sıcaklık

Sesin sürati (m/s)

Karbondioksit

20

277

Hava

20

340

Alkol

20

1213

Su

20

1463

Altın

20

1743

Bakır

20

3560

Demir 20

5130

Sesin farklı ortamlardaki yayılma süratleri

Yoğunluk arttıkça ses sürati de artar; diğer bir deyişle, ortamda ne kadar fazla tanecik varsa sesin yayılması da o kadar kolay olur.

Sıcaklığın Sesin Yayılma Süratine Etkisi

Bir maddenin sıcaklığı arttığında, maddeyi oluşturan taneciklerin titreşim miktarı artar. Tanecikler daha çok titreştiği için, tanecikler arasındaki boşluklar azalır. Böylece, sıcaklığı artan madde ses dalgalarını biraz daha süratli iletebilir.

Madde

Sıcaklık

Sesin sürati (m/s)

Hava

0

332

Hava

20

340

Hava

30

350

Hava

100

386

Sesin farklı sıcaklıklardaki havada yayılma sürati

Işığın ve Sesin Havadaki Yayılma Süratleri

Yağmurlu bir günde şimşek çaktığında önce şimşeği görür, bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Olayın olduğu yere yakın bir gözlemci şimşek ve gök gürültüsünü neredeyse aynı anda gözlerken, daha uzak bir noktadaki gözlemci önce şimşeği görür, daha sonra gök gürültüsünü duyar. Bu durumun nedeni, ışığın sesten çok daha süratli olmasıdır. Işık, havada bir saniyede yaklaşık 300 000 000 metre yol alırken, ses bir saniyede yaklaşık 350 metre yol alır. Bir başka deyişle, ışık sesten yaklaşık 900 000 kat süratlidir. Eğer yıldırım ve gök gürlemesi arasında geçen zamanı ölçebilirsek, yıldırımın ne kadar uzağa düştüğünü söyleyebiliriz.

Örnek: Bir yıldırımın 350 metre uzağa düştüğünü biliyorsak, ses, saniyede 350 metre yol aldığı için, yıldırımın sesinin oluştuktan 1 saniye sonra bize geleceğini söyleyebiliriz.

Yorum yapın