Araştırma Yapıyorum – Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Anlatımı 5.Sınıf

Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Anlatımı 5.Sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumlu olduğunuz konulardandır. Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Anlatımı soruları daha kolay bir şekilde çözebilmeniz için size yardımcı olacak. Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Anlatımını bu yazımızda anlatıyoruz. Bilimsel Araştırma Basamakları ile ilgili bilmemiz gereken konu içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bilimsel Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız her türlü kaynak bilgi kaynağı denir.

Genel ağ (İnternet), ansiklopedi, bilimsel kitaplar ve süreli yayınlar belli başlı bilgi kaynaklarıdır. Kaynaktan yararlanırken bilgiyi değiştirmemen aslını korumalıyız.

Yararlandığımız kaynakları çalışmamızda göstermeliyiz. Kaynak göstererek yazarın emeğine saygı göstermiş oluruz.

Bilimsel Araştırma Basamakları

Bilimsel Araştırma Basamakları

1. Araştırma konusunu seçmeliyiz.
2. Araştırma konusu hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynakları temin etmeliyiz.
3. Bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun bilgileri derlemeliyiz.
4. Edindiğimiz bilgileri asıllarını koruyarak (dipnot vb.) almalıyız.
5. Kaynakça hazırlamalıyız.

Kavram Bilgisi
 • Telif: Kitap yazmak, resim, heykel, beste yazmak, sanat eseri meydana getirmektir.
 • Telif hakkı: Fikir ve sanat eserini oluşturan kişinin eserden doğan haklarına denir.
 • Süreli yayın: Düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Süreli yayınlar, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yayımlanabilir.
 • Ansiklopedi: Belli bir yönteme göre düzenlenen; herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara ansiklopedi adı verilir.
 • Kaynakça: Yararlanılan kaynakların araştırma sonunda belirtildiği bölüme denir.

Araştırmada neden dipnot ve kaynakça kullanmalıyız?

 • Bilgi hırsızlığı (intihal) yapmamış oluruz.
 • Emeğe saygı göstermiş oluruz.
 • Araştırmamıza bilimsel bir özellik kazandırırız.
 • Araştırmamızın güvenilirliği artar.

Kaynakça Nasıl Hazırlanır – Kaynakça Örneği

Kaynakça bölümünde ;

1. Yazarın adı soyadı
2. Kitabın adı
3. Kitabın yayınevi
4. Basıldığı yer ve tarih bulunur.

Kaynakça Örneği
 • Kitap Kaynakça Örneği: AYBUĞA, İlyas, İmza, İlkdeneme Yayınevi, Ankara, 2021
 • Dergi Kaynakça Örneği: Bilim Çocuk Dergisi, Sayı 1801, 2019
 • Ansiklopedi Kaynakça Örneği: Türk Kültürüne Ait Unsurlar Ansiklopedisi, Cilt 3, Ankara 2005.
 • İnternet Sitesi Kaynakça Örneği: www.ilkdeneme.com

Yorum yapın